ТОВ «Професіонали.»

Аудит Охорона Праці

Аудит охорони праці – це процедура, яка представляє собою перевірку документації та підприємства на відповідність нормативним вимогам з охорони праці,  це оцінка відповідності умов праці на підприємстві вимогам закону України «Про охорону праці» та його підзаконних актів.

Оцінка підприємства може бути виконана різними способами і в різному обсязі. Кінцева вартість аудиту і терміни його проведення безпосередньо залежать від завдань, які аудит повинен вирішити.  Основним критерієм якості аудиту є практична застосовність його результатів.

Аудит і експертна оцінка охорони праці складаються з наступних складових:

• перевірка наявності необхідної документації з урахуванням особливостей кожного окремо взятого бізнесу;
• перевірка того, наскільки роботи, які ведуться, відповідають встановленим правовим нормам;
• правова експертиза на предмет наявності документації та відповідності із Законом України про охорону праці.

Після проведення аудиту охорони праці Ви отримаєте чітке уявлення про рівень відповідності системи охорони праці на Вашому підприємстві законодавству України.

В результаті аудиту охорони праці у вашій компанії ми надамо письмовий звіт з описом виявлених невідповідностей законодавству і детальними рекомендаціями щодо їх усунення.