ТОВ «Професіонали.»

Новини

Перелік нормативних актів з питань ОП по яким проводе навчання ООО « ПРОФЕСІОНАЛИ.»

Загальний курс з ОП НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» […]

Аудит Охорона Праці

Аудит охорони праці – це процедура, яка представляє собою перевірку документації та підприємства на відповідність нормативним вимогам з охорони праці,  це оцінка відповідності умов праці на підприємстві вимогам закону України «Про охорону праці» та його підзаконних актів. Оцінка підприємства може бути виконана різними способами і в різному обсязі. Кінцева вартість аудиту і терміни його проведення безпосередньо залежать […]

Кадровий аудит

Аудит щодо дотримання трудового законодавства (кадровий аудит) носить комплексний характер і включає контроль дотримання нормативно-правових актів, що стосуються трудового законодавства, правильності нарахування різних видів оплат і утримань, правильності ведення бухгалтерського обліку розрахунків, як по фізичних особах, так і в цілому по підприємству, а також нарахування податків і платежів з фонду оплати праці і виплат соціального […]

Семінари

Пропонуємо прийняти участь у проведенні практичних семінарів Теми: • Актуальні питання з охорони праці та промислової безпеки (зміни в законодавстві, в порядку регулювання промислової безпеки, організація, фінансування, відповідальність); • Атестація робочих місць за умовами праці (порядок проведення, зі змінами та доповненнями пільги і компенсації, що установлені законодавством працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими […]