ТОВ «Професіонали.»

Кадровий аудит

Аудит щодо дотримання трудового законодавства (кадровий аудит) носить комплексний характер і включає контроль дотримання нормативно-правових актів, що стосуються трудового законодавства, правильності нарахування різних видів оплат і утримань, правильності ведення бухгалтерського обліку розрахунків, як по фізичних особах, так і в цілому по підприємству, а також нарахування податків і платежів з фонду оплати праці і виплат соціального характеру, включає наступні види робіт:
1. Аудит оформлення трудових відносин
2. Аудит оформлення первинних документів
3. Аудит системи нарахувань заробітної плати
4. Аудит обгрунтованості пільг та утримань із заробітної плати.

Мета аудиту по дотриманню трудового законодавства (кадрового аудиту) та розрахунків з оплати праці – оцінка достовірності розрахунків по оплаті праці штатного та позаштатного персоналу і відповідність його нормативним документам, а також підтвердження того, що соціально-трудові відносини між працівником і роботодавцем відрегульовані і не погіршують в порівнянні з законодавством становище працівника.

В процесі кадрового аудиту здійснюється перевірка дотримання положень законодавства про працю:
– документального оформлення трудових відносин (аналізується дотримання процедури оформлення прийому на роботу, з урахуванням різниці для штатних і позаштатних працівників;
– мінімальний розмір оплати праці
– мінімальна тривалість відпустки
– максимальна тривалість робочого дня
різного роду доплати і надбавки і т.д.
– дисциплінарна відповідальність
– звільнення

Перелік документів,
необхідних для проведення кадрового аудиту

1. Устав підприємства;
2. Колективний договір, Положення про оплату праці (преміювання);
3. Правила внутрішнього трудового розпорядку;
4. Штатні розписи;
5. Накази про прийом на роботу, звільнення, переміщення, переведення, відпустки, відрядження, дисциплінарні стягнення;
6. Журнал реєстрації наказів з кадрів;
7. Повідомлення до податкової служби про прийняття працівників на роботу;
8. Накази про проведення атестації та картки робочого місця (за наявності);
9. Посадові інструкції працівників;
10. Табелі обліку робочого часу;
11. Графіки роботи (при змінних роботах);
12. Відомості нарахування та виплати заробітної плати, платіжні доручення;
13. Графік надання відпусток;
14. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;
15. Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них;
16. Особові справи працівників;
17. Особові картки працівників форми П2;
18. Довідка про реєстрацію у Фонді соціального захисту інвалідів;
19. Звіт 10-ПІ, накази про прийом та звільнення інвалідів, довідки МСЕК інвалідів;
20. Договори цивільно-правового характеру, акти виконаних робіт та розрахунки з найманими працівниками;
21. Договори про повну матеріальну відповідальність