ТОВ «Професіонали.»

Консультація з охорони праці та трудового законодавства

Консультації з питань охорони праці. Проведення навчання та перевірки знань керівників, фахівців з питань охорони праці за діючими нормативно-правовими актами з охорони праці та промислової безпеки на підставі зареєстрованої Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці по наступним правилам:

 1. Законів України: « Про охорону праці», « Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», « Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці.
 2. НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги  щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями»;
 3. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
 4. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
 5. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»,
 6. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»,
 7. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,
 8.  НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»,
 9. НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;
 10. НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії»;
 11. НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у метизному виробництві»;
 12. НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах по зберіганню і переробці зерна»;
 13. НПАОП 00.0-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»;
 14. НПАОП 00.0-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»;
 15. НПАОП 00.0-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
 16. НПАОП 00.0-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів»;
 17. НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;
 1.  НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (ДБНВ 2.5-20-2018);
 2. НПАОП 0.00-1.75-15  «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних»
 3. НПАОП 63.21-1.22-07  «Правила охорони праці під час навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті»
 4. НПАОП 0.00-7.14-17  «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками»
 5. НПАОП 0.00-7.11-12 « Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»

Підприємство має відповідну навчальну базу та атестованих викладачів. За бажанням роботодавця для зменшення відволікання працівників від основного місця роботи навчання та перевірка знань з питань охорони праці може проводитися на базі Вашого підприємства в будь-який зручний для Вас час.