ТОВ «Професіонали.»

Навчання з охорони праці

Перелік нормативних актів з питань ОП по яким проводе  навчання ООО « ПРОФЕСІОНАЛИ.»

 1. Загальний курс з ОП
 2. НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями»
 3. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
 4. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
 5. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
 6. НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
 7. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»
 8. НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»
 9. НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві»
 10. НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії»
 11. НПАОП 28.0-1.03-08 «Правила охорони праці у метизному виробництві»
 12. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».